Montážní činnost

a) montáž systému silničních a mostních svodidel – montujeme všechny typy ocelových silničních a mostních svodidel o tloušťce pásnic 4 mm a 3 mm ( v současné době je to nejčastěji systém podle TP 167 ve spolupráci s tuzemským výrobcem ArcelorMittal)

b) specifické montáže, beranění sloupků – dodáváme a montujeme nejrůznější atypické díly svodidel, propustky, zábradlí, kabelové lávky, různé zábrany, sítě apod.,dále provádíme beranění různých typů sloupků (např. pro oplocení)

Pro potřeby montáží jsou ve společnosti k dispozici 3 montážní skupiny – skupina silnice, skupina mosty, skupina specifické montáže. Každá skupina je vybavena potřebným strojním vybavením – nákladním vozidlem s hydraulickou rukou, dodávkovým vozidlem, zařízením na beranění sloupků (pásové samohybné vozidlo italské firmy Pauselli), potřebným nářadím a elektronářadím. Vzájemně se mohou zastupovat.


Vybrané reference

MARFreklamní agentura & grafické studio, © 2012