O společnosti

Společnost SVOSTR s.r.o. byla založena v polovině roku 2002. Zabývá se montážní činností, velkoobchodní činností a některými dalšími doplňkovými službami. Sídlo společnosti se nachází v Ostravě – Zábřehu. K dispozici má rozsáhlé skladovací prostory, jak kryté, tak i na volném prostranství a příslušné administrativní a sociální zázemí. Za dobu své existence společnost úspěšně realizovala celou řadu montážních akcí zejména na úseku systémů silničních svodidel a obchodních akcí se spojovacím materiálem na území České a Slovenské republiky.

Montážní činnost, převážně spojená zároveň i s dodávkou spojovacího materiálu a dílů svodidlových systémů (včetně atypických, výkresových) , tvoří rozhodující část aktivit společnosti. Jedná se zejména o montáže všech platných systémů silničních a mostních svodidel, beranění sloupků a další související specifické montáže. U dodávek a montáže se realizují buď kompletně celé systémy nebo pouze jen některé částí. Ke všem typům dodávek montáže, nebo i samostatně, je dodáván potřebný spojovací materiál. Jednotlivé díly se dodávají s povrchovou úpravou – žárově zinkované, izolační prvky potažené plastem, díly pro osazování mostů opatřené nátěrem, barvou podle přání zákazníka.

Montážní činnost je orientována na:

 • dodávku a montáž všech systémů silničních a mostních svodidel platných v ČR
 • beranění sloupků
 • ostatní související specifické montáže (např. atypická zábradlí, zábrany, apod.).

Velkoobchodní činnost je zaměřena na tři hlavní komodity:

 • díly ocelových svodidel (pásnice, sloupky, výplně, madla, distanční prvky, apod.)
 • spojovací materiál (šrouby, matice, podložky, nýty, závlačky, závitové tyče apod.

  nejrůznějšího provedení a povrchových úprav)

 • příslušenství k důlním ocelovým výztužím (třmenové a šroubové spoje pro různé typy

  výztuží apod.).

Doplňkové služby zahrnují:

 • výrobu speciálních, atypických výkresových dílů,
 • různé druhy povrchových úprav dodávaného zboží a dílů (např. galvanické nebo žárové

  zinkování, lakování apod),

 • ostatní (např. dopravu zásilek, poradenství, zajišťování bariérových zkoušek, apod.).

V montážní i obchodní činnosti spolupracujeme jak s tuzemskými, tak i zahraničními obchodními partnery, zejména ze Slovenska a Polska. Mezi naše zákazníky patří řada významných firem jak charakteru velkoodběratelů, tak i drobných zájemců, obchodních firem i koncových uživatelů. Obchodní spolupráce je založena na vzájemné důvěře a snaze vyhovět zákazníkům v jejich požadavcích hlavně z pohledu operativnosti zajištění, kvality a ceny.

Na obchodované zboží jsou k dispozici příslušné certifikáty, stavebně technická osvědčení výrobků, v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, vydané oprávněnými zkušebními ústavy.

Společnost SVOSTR s.r.o. věnuje velkou pozornost charitativní činnosti. Podílí se formou spolufinancování a poskytováním různého zařízení na charitativních projektech, jejichž cílem je pomoc hlavně starým a zdravotně postiženým osobám. Jedná se zejména o poskytování finančních prostředků na pořizování tzv. sociálních vozidel pro handicapované o­soby.

Od počátku roku 2005 je naše společnost držitelem Certifikátu managementu jakosti QMS podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016, od počátku roku 2007 držitelem Certifikátu environmentálního managementu EMS podle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016 a od roku 2011 držitelem Certifikátu managementu BOZP podle požadavků normy ČSN ISO 45001:2018,dále držitelem Certifikátu montážní práce ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090–2 a Potvrzení, že společnost SVOSTR s.r.o. uplatňuje systém jakosti v oboru pozemních komunikací.
Získání uvedených certifikátů společnost zavazuje trvale se věnovat dalšímu rozvoji a neustálému zlepšování jednotlivých prvků QMS, EMS a BOZP. Proto byla přijata politika integrovaného systému managementu. Jejím hlavním cílem a snahou je dosažení toho, aby se společnost SVOSTR s.r.o. stala jedním z důležitých a vyhledávaných dodavatelů vybraného sortimentu spojovacího materiálu, dílů ocelových svodidel a jejich montáže a příslušenství k důlním výztužím pro nejširší okruh tuzemských i zahraničních zákazníků. U těchto zákazníků chceme vytvořit pocit jistoty v otázce kvality a včasnosti dodávek výrobků a služeb, včetně optimálního řešení vzniklých operativních požadavků. Snahou je trvalé zlepšování a rozšiřování poskytovaných služeb a uspokojování potřeb a požadavků zákazníků, vytváření předpokladů pro další ekonomický rozvoj samotné společnosti a důraz na preventivní přístup k problematice integrovaného systému managementu. Trvalé vytváření předpokladů pro neustálé zlepšování profilu společnosti spolu s ekonomickým rozvojem je prioritním zájmem všech našich zaměstnanců.


Vybrané reference

MARFreklamní agentura & grafické studio, © 2012